Tatyana Fadeeva

menedzher po zakupu 在 Sharm-M
  • 信息
位置

menedzher po zakupu

說話語言

俄语

加入Lesprom網絡和訪問的完整個人資料 Tatyana Fadeeva. 它是完全免費的!

成為會員Lesprom網絡:

1.你會加入成千上萬的林業,木材加工和紙漿和造紙工業領域,這是交換了意見,人脈和經驗的專業人士。
2.您可以直接聯繫 Tatyana Fadeeva

返回頁首