Citihub commercial LP

活動

出口商
交易商

地址

乌克兰 03680
ul.Pshenitchnaya, 2a

往來
員工人數
從10至50名員工

Sales

 • 圓木,鋸材,單板
  • 軟木
   • 毛邊板,單板
    • 毛邊板
    • 半邊板材
   • 木料
    • 進口商
    • 梁,遲遲不願邊框
    • 淡黃
    • 木工板
    • 經過處理的木材
    • 枕木
   • 集成材,指接材
    • 結構木材,手指加入了木材(KVH)
    • 直膠合木樑
    • 彎曲膠合木樑
  • 托盤,包裝材
   • 鋸材
    • 貨盤木材
    • 包裝材
返回頁首