Imtex Inc.

公司主管

Zhezhera Vitaliy

活動

交易商

地址

乌克兰 3151
Ushinskogo, 19

往來
成立
1996
員工人數
從10至50名員工
返回頁首