Kolhoz imeni Frunze

公司主管

Gorin Vasiliy Yakovlevich

活動

刨磨

地址

俄罗斯 308581
Belgorod, 别尔哥罗格, Bessonovka, ul.Partizanskaya, pravlenie kolhoza

往來
返回頁首