Kombassan Holding

關於公司

木工機械和設備製造商

往來

土耳其, Konya, Niyuantayuye Mah. Sahinaga Sokak
返回頁首