Krasselles

公司主管

Nazmutdinov Sergey Anvarovich

活動

通信和媒體

地址

俄罗斯 600055
Krasnoyarsk, 克拉斯诺雅尔&#, Dzhambulskaya 12 b

往來
成立
2006
員工人數
從500到1000名員工
返回頁首