MPP Jayhun

關於公司

偶爾家具
成立 2010
從50到100名員工

往來

乌兹别克斯坦 111116, Tashkent, Uzbekistan,Tashkentskaya oblast, ul. M. Yuldasheva 30
返回頁首