Novovyatsk ski factory

關於公司

刨磨
成立 1933
從1000到5000名員工

往來

俄罗斯 610008, 基洛夫, Kirov, Sovetskaya str.,28
返回頁首