Priozerskaya tsentralnaya teployenergostantsiya

活動

生物燃料能源生產

地址

俄罗斯 188760
Priozersk, 列宁格勒

往來
員工人數
從100到200名員工
返回頁首