Rosinteks

關於公司

交易商
成立 2004
從10至50名員工

往來

乌兹别克斯坦 100057, Tashkent, Usta Shirin,136
返回頁首