Severo - Zapadniy Holding

關於公司

林地所有者
成立 2003
從50到100名員工

往來

俄罗斯 187780, 列宁格勒, Podporozhye, Fizkulturnaya, d.34
返回頁首