Sibtekstilmash. Spetstehnika. Servis

公司主管

Starikova V.V.

活動

木工機械和設備製造商

地址

俄罗斯 630071
Novosibirsk, 新西伯利亚, Stantsionnaya 60/1

往來
返回頁首