Srub-Nk

公司主管

Bolotov Evgeny Viktorovitch

活動

硬木锯材厂

地址

俄罗斯 654005
Novokuznetsk, 克麦罗沃, ul.Pirogova, 9

往來
員工人數
從10至50名員工
返回頁首