Sun chang Enterprise

公司主管

Sunchang Corporation

活動

刨磨

地址

南韩 400
Inchon, 6-32, 1-ka Buksung-dong, Chung-ku, Inchon, Korea

往來
成立
1959
營業額
240.000.000 USD (美元)
員工人數
從500到1000名員工
返回頁首