TK Nash Dom

活動

批發商

地址

俄罗斯 198096
圣彼得堡, 西北, prospekt Statchek, 47/1

往來
成立
2007

Sales

 • 實木產品
  • 實木地板
   • 地板块,实木复合地板
   • 地板块刨光 S4S
  • 的多层的地板块
   • 1带材镶木
   • 3带材镶木
   • 穿为多层拼花层
  • 強化木地板
   • 层压地板
  • 外墙甲板
   • 防滑甲板
 • 木製板
  • 合板
   • 内饰胶合板
   • 外墙胶合板
   • 覆膜板
   • 防滑膠合板
   • 靈活的膠合板
   • 特種膠合板
  • 人造板
   • 刨花板
   • 定向刨花板(OSB)
   • 中密度纖維板(MDF)
   • 高密度纖維板(HDF)
  • 实木板

Purchases

 • 木製板
  • 合板
   • 内饰胶合板
   • 外墙胶合板
   • 覆膜板
   • 防滑膠合板
   • 靈活的膠合板
   • 特種膠合板
  • 人造板
   • 刨花板
   • 定向刨花板(OSB)
   • 中密度纖維板(MDF)
   • 高密度纖維板(HDF)
  • 实木板
返回頁首