Utchebno-nautchnaya laboratoria izmeritelnoy tehniki i avtomatizatsii

活動

木工機械和設備製造商
附件製造商,零配件

地址

俄罗斯 634050
Tomsk, 托木斯克, pr. Lenina, 40, 136v

往來
員工人數
從1到10名員工

Sales

  • 木工机床及工具
    • 木工機械及設備
      • 乾燥和加熱系統
        • 木材乾燥窯配件
返回頁首