Vserossiisky Nautchno-issledovatelsky institut sheleznodoroshnogo transporta MPS Rossii

公司主管

Lapidus Boris Moiseevitch

活動

其他

地址

俄罗斯 129626
莫斯科, 中心, 3-ya Mitischinskaya d.10

往來
成立
1918
員工人數
從1000到5000名員工
返回頁首