Yengilsandatinvest

關於公司

信貸機構
成立 1994
從100到200名員工

往來

乌兹别克斯坦 100100, Tashkent, Tashkent Bobura-45
返回頁首