Zavod "Telemehanika"

活動

刨磨

地址

阿塞拜疆 1800
ul.Nakhitchevanskaya, 1

往來
員工人數
從100到200名員工
返回頁首