Zavod "Telemehanika"

關於公司

刨磨
從100到200名員工

往來

阿塞拜疆 1800, ul.Nakhitchevanskaya, 1
返回頁首