Zhirov Andrey Vladimirovitch

活動

航運,貨代,物流
登錄房子, 木製房屋, 胶合木梁的房子, 其他木製房屋

地址

俄罗斯 602205
Murom, 弗拉基米尔, Muromskaya 23

往來
員工人數
從1到10名員工

Sales

 • 圓木,鋸材,單板
  • 森林
   • 林地
   • 树苗
   • 立木
  • 硬木(歐洲和北美)
   • 圓木
    • 鋸日誌
    • 單板級原木
    • 單板級原木去皮
    • 錦標
    • 波蘭人
   • 毛邊板,單板
    • 毛邊板
    • 半邊板材
   • 木材,鋸材
    • 四方材
    • 廣場
    • 木釘
    • 進口商
    • 枕木
  • 軟木
   • 圓木
    • 錦標
    • 原木柱形
    • 鋸日誌
    • 波蘭人
    • 單板級原木
    • 單板級原木去皮
   • 毛邊板,單板
    • 毛邊板
    • 半邊板材
   • 木料
    • 進口商
    • 建築材
    • 梁,遲遲不願邊框
    • 淡黃
    • 木工板
    • 經過處理的木材
    • 枕木
   • 集成材,指接材
    • 結構木材,手指加入了木材(KVH)
    • 鐸層壓梁
    • 三重奏層壓梁
    • 直膠合木樑
    • 彎曲膠合木樑
    • 模板梁。
    • 跨集成材
    • 夾芯板
 • 製成品
  • 木頭房子
   • 木框架房屋
   • 圓角木屋
   • 木枋造房屋
   • 結構面板的房子
   • 桑拿
   • 山寨花園
   • 車庫大門,車棚
返回頁首