Mega-Met

Информация о компании

Трейдеры
Год создания 1989
от 10 до 50 сотрудников

Контактная информация

Польша 75, Кошалин, Mieszka 1,18A

Дополнительная информация

Polish version Witamy na stronie MEGA-MET

Firma nasza powstaіa w 1989 r w Koszalinie jako hurtownia artykuіуw zі№cznych i њrubowych . w pocz№tkowej fazie rozwoju firma zajmowaіa siк handlem hurtowym wyrobуw њrubowych pochodz№cych z polskich fabryk, ale w miarк rosn№cego zapotrzebowania na wyroby nie wystкpuj№ce na rynku polskim , rozpoczкliњmy wspуіpracк z firmami z Niemiec , Holandii , Danii i Francji , aby sprostaж wymogom klientуw dotycz№cych :

jakoњci , asortymentu oraz iloњci towaru.

W pуџniejszym czasie w miarк rozwoju naszej firmy poszeџyliњmy zakres dziaіalnoњci o budownictwo mieszkaniowe – gіуwnym zakresem dziaіalnoњci tej branџy s№ prace ciesielsko – dekarskie i handel materiaіami do pokryж dachowych

W 2005r na skutek zapotrzebowania ze strony coraz bardziej wymagaj№cych klientуw rozpoczкliњmy dziaіalnoњж w branџy drzewnej- import drewna ze wschodu z przeznaczeniem do produkcji : okien , drzwi , mebli , deski podіogowej , parkietu, itp. oraz pod zamуwienie, gіуwnie z Tajgi Syberyjskiej.

Posiadamy miі№ i fachow№ kadrк pracownicz№ ktуra postara siк sprostaж Paсstwa wymogom.

Zapraszamy do wspуіpracy.

Подняться вверх