Koryazhma Branch of Ilim Group

關於公司

印刷紙和書寫紙
成立 1961
5000多名員工

往來

俄罗斯 165651, 阿尔汉格尔斯&#, Koryazhma, 165651 g. Koryazhma Arhangelskoy oblastizdanie zavodoupravleniya OAO
返回頁首