Krestetskiy Lesopromishlenniy Kompleks

關於公司

林地所有者
成立 2011
從50到100名員工

往來

俄罗斯 175460, 诺夫哥罗德, Krestsy, Kresttsi, Ul. Mehanizatorov 25A
返回頁首