Kyrgyzavtosnab

公司主管

Bliznyuk Vitaliy Vyacheslavovich

活動

出口商

地址

吉尔吉斯斯坦 720005
Bishkek, Lva Tolstogo, 37

往來
成立
2006
員工人數
從1到10名員工
返回頁首