NP Naberezhnochelninskiy KBK

公司主管

Titov Sergey Pavlovich

活動

印刷紙和書寫紙

地址

俄罗斯 423800
Naberezhnie Chelni, 鞑靼, BSI ZAOr

往來
成立
1981
員工人數
從1000到5000名員工
返回頁首