Nauchno-proizvodstvennaya firma "Altin-Zhayik"

活動

其他

地址

吉尔吉斯斯坦 715709
Bishkek, Bishkek (Dzhalal-Abad), Kirgizstan, Dzhalal-Abad, mkr."Sputnik" ul. Z.Zhamasheva 14-b

往來
員工人數
從1到10名員工
返回頁首