Nauchno-proizvodstvennaya firma "Altin-Zhayik"

關於公司

其他
從1到10名員工

往來

吉尔吉斯斯坦 715709, Bishkek, Bishkek (Dzhalal-Abad), Kirgizstan, Dzhalal-Abad, mkr."Sputnik" ul. Z.Zhamasheva 14-b
返回頁首