Nedimex Ltd

關於公司

交易商
成立 1994
從1到10名員工

往來

保加利亚 5250, Svishtov, ul. «Tsar Osvoboditel» 90
返回頁首