Nozhnikov Dennis Igorevich

公司主管

Nozhnikov Dennis Igorevich

活動

代理,經紀人

地址

俄罗斯 660069
Krasnoyarsk, 克拉斯诺雅尔&#, Vilskogo str., 16-181

往來
成立
2008
員工人數
從1到10名員工
返回頁首