Pt.Trimitra Padukarsa

關於公司

其他
5000多名員工

往來

印尼 7511, Samarinda, INDONESIA, Jl. Batu Cermin No 7 Sempaja Utara- Samarinda Utara Samarinda 7511, Kalimantan Timur Indonesia
返回頁首