Pujiang Yitong Plastic Electronic Co.,Ltd

關於公司

保險
從50到100名員工

往來

中华人民共和国 322200, Zhejiang, hangzhou, No.179, Jinlei RD., Pujiang County,Junhua city, Zhejiang China 322200
返回頁首