Repraesentanz Mayr Melnhof AG

關於公司

印刷紙和書寫紙
成立 1800
5000多名員工

往來

俄罗斯 115998, 莫斯科, Derbenevskaya naberezhnaya, 7, str. 16
返回頁首