Vostochno-Sibirskaya promishlennaya yenergeticheskaya kompaniya

關於公司

聯合會,行業協會
成立 1996
從10至50名員工

往來

俄罗斯 664011, ul. K. Marksa 30, ofis 57
返回頁首