Zalesko Sergey Ivanovitch

關於公司

普通木工
從1到10名員工

往來

俄罗斯 644074, 鄂木斯克, Omsk, Dmitrieva 13 korpus kv.19
返回頁首