Ziyayev Hursand Pottahovich

關於公司

偶爾家具
成立 2008
從1到10名員工

往來

乌兹别克斯坦 700150, Tashkent, Chash-tepinskaya tupik, 9, d.14
返回頁首