Sergey Ovechkin

Menedzher po razvitiyu 在 Smolin E.B., SP
Ekaterinburg, 斯維爾德洛夫斯克州, 俄國
  • 信息
位置

Menedzher po razvitiyu

說話語言

英语, 俄语

加入Lesprom網絡和訪問的完整個人資料 Sergey Ovechkin. 它是完全免費的!

成為會員Lesprom網絡:

1.你會加入成千上萬的林業,木材加工和紙漿和造紙工業領域,這是交換了意見,人脈和經驗的專業人士。
2.您可以直接聯繫 Sergey Ovechkin

返回頁首