Ammbtech

Ammbtech

關於

  • 森林經理/收割機/記錄器
  • 從10至50名員工
  • 产品

    毛邊板 - 半邊板材 - Slab - - 建築材 - 木螺柱 - 木梁 - 钉板条 - 瓣 - 细木工 - 铁路枕木 - - 指接板 - 销子层压木材 - 鐸層壓梁 - 三重奏層壓梁 - 直集成材梁 - 彎曲膠合木樑 - 梁模板 - 交叉层压木材 (CLT) - 夹心板 - 木制搅拌器 - 木砧板 -