Les-KOM

Les-KOM

關於

  • 成立于 2000
  • 硬木锯材厂
  • 從10至50名員工
  • 产品

    毛邊板 - 半邊板材 - - 建築材 - 瓣 - 木梁 - 钉板条 - 枕木 - - 柴火 - - 邊角料 - 鋸屑 - 木制搅拌器 - 木砧板 -

  • 服務

    尺寸鋸材軟木 - 標準尺寸溫帶硬木 - 窯幹服務 - 刨光服務 - 鋸切服務 - 蒸汽服務 - - 商户服务,代表服务代理 - - 永久職位 - 臨時工作 - 培訓期未付 - 帶薪培訓期