Er

Er

關於

  • 批發商
  • 從10至50名員工
  • 产品

    毛邊板 - 半邊板材 - Slab - - 建築材 - 镶木地板用木坯 - 木螺柱 - 木梁 - 钉板条 - 瓣 - 细木工 - 枕木 - 鋸日誌 - 纸浆材 - 木制搅拌器 - 木砧板 -

  • 服務

    尺寸鋸材軟木 - 標準尺寸溫帶硬木 - 窯幹服務 - 刨光服務 - 鋸切服務