Songsang Plywood (M) Sdn Bhd

Songsang Plywood (M) Sdn Bhd

關於

  • 热带木锯材厂
  • 從50到100名員工
  • 产品

    内饰胶合板 - 覆膜板 - 外墙胶合板 - 防滑膠合板 - 靈活的膠合板 - 特種膠合板 - - 木片 - - 邊角料 - 木粉 - 鋸屑 - 刨花 - 吠 - 木制搅拌器 - 木砧板