Proskyna

Kopf des Unternehmens

Robertas Skrebunas

Aktivität

Holzpellets
Holz-Briketts, Blockhäuser

Adresse

Lithuania LT 03229
Vilnyus, Vytenio 50-301

Kontakte
Gegründet
1999
MwSt.
LT100002589018
Anzahl der Mitarbeiter
von 1 bis 10 mitarbeiter
Beschreibung

pokupajem na postojannoi osnove toplevnyje granuly navalom, v Big Bagax i v 16kg meshkax. Takze pokupajem toplevnyje brikety tipa RUF i drova jasenia, buka, beriozy.

Sales

 • Biofuel
  • Pellets, Briketts, Holzkohle
   • Holzbriketts
   • Holzpellets
   • Holzkohle
   • Holzkohle Briketts
   • Sonnenblumenschalen Pellets
   • Sonnenblumenschalen Holzbriketts
   • Schale von Reis Pellets
   • Torf Pellets
   • Peat Holzbriketts
   • Straw Holzbriketts
  • Brennholz
   • Brennholz ungespalten
   • Brennholz gespalten
  • Hackschnitzel, Verschnitt
   • Hackschnitzel von der Anmeldung
   • Sägehackschnitzel
   • Offcuts
   • Holzstaub
   • Sägemehl
   • Sägespäne
   • Bark

Purchases

 • Biofuel
  • Pellets, Briketts, Holzkohle
   • Holzbriketts
   • Holzpellets
   • Holzkohle
   • Holzkohle Briketts
   • Sonnenblumenschalen Pellets
   • Sonnenblumenschalen Holzbriketts
   • Schale von Reis Pellets
   • Torf Pellets
   • Peat Holzbriketts
   • Straw Holzbriketts
  • Brennholz
   • Brennholz ungespalten
   • Brennholz gespalten
  • Hackschnitzel, Verschnitt
   • Hackschnitzel von der Anmeldung
   • Sägehackschnitzel
   • Offcuts
   • Holzstaub
   • Sägemehl
   • Sägespäne
   • Bark
Aufwärts