Orskiy shpalopropitochniy zavod

Orskiy shpalopropitochniy zavod

Info

  • Gegründet 2007
  • Gehobelte Holz
  • von 10 bis 50 mitarbeiter