Ukrainskaya Derevoobrabatyvaytshaya Kompanya

Ukrainskaya Derevoobrabatyvaytshaya Kompanya

Info

  • Gegründet 2002
  • Gehobelte Holz
  • von 50 bis 100 mitarbeiter