Anton Baranov

Assistant at Anko
Nizhniy Tagil, Sverdlovsk Region, Russia

Experience

  • Assistant Anko November 2010 - Now | 13 years 8 months Nizhniy Tagil (Russia)