Andrey Filipov

Rukovoditel proizvodstva at Argus SFK
Vostochny, Sverdlovsk Region, Russia

Experience

  • Rukovoditel proizvodstva Argus SFK November 2021 - Now | 2 years 8 months Vostochny (Russia)