Andrey Kalaganov

директор at Les Derevyanniy
Nizhniy Novgorod, Nizhny Novgorod Region, Russia

Experience

  • Les Derevyanniy June 2012 - Now | 11 years 11 months Nizhniy Novgorod (Russia)