Iago Kusraevi

Procurement specialist at Gorgia
Tbilisi, Georgia

Experience

  • Gorgia February 2024 - Now | 4 months Tbilisi (Georgia)