Aleksey Moiseev

Head of Public Relations Department at Volga
Balahna, Nizhny Novgorod Region, Russia

Experience

  • Head of Public Relations Department Volga January 2014 - Now | 10 years 6 months Balahna (Russia)