Aleksey Novozhilov

kommercheskiy direktor at Everest
Ekaterinburg, Sverdlovsk Region, Russia

Experience

  • Kommercheskiy direktor Everest March 2000 - Now | 24 years 4 months Ekaterinburg (Russia)