Natalya Ovchinnikova

Head of Department at Ural chemical company
Nizhniy Tagil, Sverdlovsk Region, Russia

Experience

  • Head of Department Ural chemical company September 2005 - Now | 18 years 10 months Nizhniy Tagil (Russia)