Vladimir Pyatkin

Administrator at Instrument
Nizhniy Novgorod, Nizhny Novgorod Region, Russia

Experience

  • Administrator Instrument March 2001 - Now | 23 years 4 months Nizhniy Novgorod (Russia)